Même rituel chaque matin

les "grands" partent pour le collège

DSCN1293 copie

DSCN1294 copie

Bavani, Jayashri, Kanaga, Malar, Malati, Parvathi, Priyadarshini,

Radhika, Saranhia, Saratha, Teepika, Vasugi.

Ajith, Gangadaram, Sanjai, Silambarasan, Shivalingam,  Vijai, Vinoth.